İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü Semineri

Tarih

2.3.2018 14:30 - 2.3.2018 15:30

Mekan

Ayazağa Kampüsü, Ayazağa Kampüsü

Etkinlik Kategorisi

Akademik

Nükleer fizikte, çekirdek içindeki nükleon-nükleon etkileşimleri hakkındaki bilgiler nükleer yapıların özelliklerini tanımlamada oldukça önemlidir. Skyrme etkileşimi kararlılık vadisi dışında ve açık kabuk çekirdeklerde uygun bir çiftlenim etkileşimi ile çekirdeklerin hem taban durum özelliklerinin hem de uyarılmış durumlarının hesaplanmasında oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Skyrme enerji fonksiyonelleri kullanılarak özellikle yeni sihirli sayıların bulunmasında ve var olan sihirlilik durumların yok olmasına da bakılmıştır. Ayrıca tensör etkileşmesinin ve 2+ durumlarının taban durum özelliklerine etkisi de hesaplanmıştır. Son yıllarda dikkat çeken bir başka konu, nötron bakımından zengin egzotik çekirdeklerde (kararsız çekirdekler) meydana gelen ve dev rezonans enerjisinin altında, yaklaşık olarak 8-12 MeV arasında meydana gelen düşük enerjili modlardır. Düşük enerjili modlar; nötron kabuğu, nükleer simetri enerjisi ve nükleon-nükleon etkileşimi hakkında bilgi sağlamasının yanı sıra, astrofizikte önemli bir yeri olan r-proses nükleosentezi ve elektron yakalama hızı ile de yakından ilgilidir. Bunun yanı sıra çekirdeklerdeki sıcaklık artışı ile beraber meydana gelen faz geçişleri yine hem nükleer fizik hem de astrofizik için önemlidir. Sonlu ve sıfır sıcaklıkta, çekirdeklerin taban durum özellikleri Skyrme-Hartree-Fock-Bogoliobuv (SHFB) ve Hartree-Fock (HF)+BCS ile incelenmiş, düşük ve yüksek enerjili kollektif modların hesapları ise Kuazi-parçaçık bağımsız faz yaklaşımı (QRPA) ile yapılmıştır. Günümüzde gelis¸en hızlandırıcı ve dedektör teknolojisi ile birlikte deneylerde çoklu tuhaflık (strangeness) özellik gösteren çekirdekler de ölçülmüs¸tür. Teorik modeller ölçülen bu çoklu hiper-çekirdeklerin taban durum özelliklerini açıklamakta yetersizdir. Bu sunumda, içerisinde ayrıca tek lambda’lı sistemlerde uyumlu sonuç veren modellerden hareketle çok lambda’lı sistemlerin taban durum özellikleri rölativistik olmayan (HFB) konsepti ve çiftlenim kanalıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz ilk sonuçlar da verilecektir.