İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü Semineri

Tarih

22.12.2017 14:30 - 22.12.2017 15:30

Mekan

Ayazağa Kampüsü, Ayazağa Kampüsü

Etkinlik Kategorisi

Akademik

Enerji, önümüzdeki elli yıl için insanoğlunun on büyük problemi arasında bir numarada yer almaktadır. Günümüz enerjisinin büyük çoğunluğu geleneksel fosil yakıtlara dayanmaktadır. Ancak, fosil yakıtların tükenmeye yüz tutması ve çevresel kirlilik ile iklim değişikliklerine sebep olması dolayısıyla bilim insanları alternatif enerji kaynakları arayışı içerisine girmişlerdir. Bualternatif yöntemlerden birisi de güneş enerjisinden elektrik elde etmektir. Güneş enerjisi, güneş pilleri kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Güneş pilleri, hazırlandıkları malzemelere göre nesiller şeklinde sınıflandırılmışlardır ve 3 nesilden oluşmaktadır. 1. nesil güneş pillerinin güç dönüşüm verimleri yüksek olmasına rağmen, maliyetleri yüksektir. 2. nesil güneş pillerinin maliyetleri ucuz fakat, verimleri 1. nesile göre daha düşüktür. 3. nesil güneş pilleri, 1 ve 2. nesile alternatif olarak ortaya çıkmıştır ve organik, boya duyarlı, nanokristal, kuantum nokta ve perovskit güneş pillerini içermektedir. Bu sunumda, 3. nesil güneş pilleri tanıtılarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde bu konuda yapılan çalışmalar anlatılacaktır.