İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü Semineri

Tarih

24.11.2017 14:30 - 24.11.2017 15:30

Mekan

Ayazağa Kampüsü, Ayazağa Kampüsü

Etkinlik Kategorisi

Akademik

Yüksek elektrik alan altında sıcak elektronların paralel taşınımına dayalı çalışan aygıtlar, klasik optoelektronik aygıtlarla kıyaslandığında basit yapıları, kolay fabrikasyonları ve ucuz üretim teknolojileri ile üretilebilmeleri açısından ilgi çekicidir. Sıcak elektronların taşınımına dayalı aygıtlar UV’den IR’e geniş bir aralıkta ışık yayan aygıtlar (ışık yayan diyot, laser), yarıiletken yükselteç ve dalgaboyu dönüştürücülerin geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu sunumda, yüksek elektrik alan altında negatif diferansiyel direnç bölgesinde doğal ışıma yapan Gunn diyot, doğal ve uyarılmış ışıma yapan sıcak elektron ışık yayıcıları ve yarıiletken yükselteçlerinin fiziğine, gelişimine, ve uygulama alanlarına değinilecektir.