İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü Semineri

Tarih

6.10.2017 00:00 - 6.10.2017 00:00

Mekan

Ayazağa Kampüsü, Ayazağa Kampüsü

Etkinlik Kategorisi

Akademik

Hesaplamalı kimya moleküllerin yapı ve özellikleri, kimyasal tepkimeler ve malzemeler ile ilgili araştırmalarda moleküler modelleme ve benzetim yöntemlerinin kullanılması olarak tanımlanabilir. Kuantum kimyasına dayanan ab initio yöntemlerden semi-empirik ve moleküler dinamik yaklaşımlara kadar geniş bir yelpazede farklı uzunluk ve zaman ölçeklerinin modellenmesi mümkündür. Bu seminerin amacı son yıllardaki kişisel araştırmalardan alınan örnekler aracılığıyla hesaplamalı kimyanın farklı kullanım ve uygulama alanları hakkında dinleyicilere bir fikir vermektir. Örneklerin çoğu Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisini (DFT) temel almışlardır ve polimerlerin ve iyonik sıvıların yapı ve özelliklerinin anlaşılmasına odaklanmışlardır