Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı / Peyzaj Politikaları

Tarih

20.11.2017 00:00 - 21.11.2017 00:00

Mekan

Taşkışla Yerleşkesi, Taşkışla Kampüsü

Etkinlik Kategorisi

Akademik

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre “Peyzaj Politikası”, uzman kamu yetkilileri tarafından peyzajların korunması, yönetilmesi ve planlanması konusunda özel tedbirler almayı amaçlayan genel prensipler, stratejiler ve rehber kuralların bütünüdür. Ülkemizdeki kentsel- kırsal, doğal,-kültürel her türlü peyzajın korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanımı için ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte her tür etkinliğin amaç, yöntem ve içerik olarak düzenlenme ve gerçekleştirilme esaslarını Peyzaj Politikaları belirlemektedir. PEMKON tarafından ikincisi düzenlenen Türkiye Peyzajları Ulusal Konferansının bu yılki başlığı “Peyzaj Politikaları”dır. Ülkemizdeki Peyzaj Politikaları Peyzaj Mimarlığının farklı çalışma alanları üzerinden disiplinlerarası bir bakış açısı ile tartışılacaktır. Konferansın ülkemiz peyzajları için başta kamu kurum ve kuruluşları ile bu konuda çalışan bilim camiasına ülkemiz peyzajlarının sürdürülebilir planlaması, tasarımı, yönetimi ve korunması ile ilgili hedeflere ulaşmada yol göstermesi amaçlanmaktadır.